„Zawodniczkom, które miały na ramieniu błyskawicę, trener kazał się w niej… ( EmDeCe )

tępe dzidy

@walekonia: wal konia

pokaż spoiler ( ͡° ͜ʖ ͡°)