Zostaję YouTuberem. Precz z Facebookiem! Janusz Korwin-Mikke ( sorek )

@gipson_90: Ciężko chore dziecko musi się urodzić, a potem najlepiej niech zdechnie, bo powoduje degradację społeczeństwa – tak można podsumować światopogląd Korwina.